۱۴۰۰/۷/۲۵
مدیریت پروژه ها
جستجوی پروژه


        تاریخ خاتمه

شرکت سهامی آب منطقه ای استان:
      

پروژه های  تحقیقاتی منعقد آب منطقه ای ها
 
 1. کد پروژه:AG-001شرکت سهامی آب منطقه ای استان: آذربایجان غربی
  عنوان پروژه:رابطه بین تخریب آب‌های شور و شیرین و تأثیر آن روی تبخیر آب دریاچه‌ ارومیه
  موسسه مجری:
  پژوهشگر: دکتر میرعلی محمدی تاریخ خاتمه: زمستان 83 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:MA-012شرکت سهامی آب منطقه ای استان: مازندران
  عنوان پروژه:ارائه راهکار مناسب جهت تصفیه پسابهای خروجی از کارگاههای پرورش ماهی حاشیه رودخانه هراز و برآورد هزینه اجرایی آن
  موسسه مجری:
  پژوهشگر: سیدمحمد حسینی تاریخ خاتمه: تیر90 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:AS-001شرکت سهامی آب منطقه ای استان: آذربایجان شرفی
  عنوان پروژه:ابزاربندی ،‌رفتارسنجی و تحلیل پایداری تونلهای انحراف آب سهند
  موسسه مجری: دانشگاه تهران-دانشکده فنی گروه مهندسی معدن
  پژوهشگر: تاریخ خاتمه: آذر 77 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:AS-002شرکت سهامی آب منطقه ای استان: آذربایجان شرفی
  عنوان پروژه:بررسی کارائی هیدرولیکی بندهای اجرا شده در استان آذربایجان شرقی و ارائه روشهای اصلاحی
  موسسه مجری:
  پژوهشگر: احمد براری تاریخ خاتمه: بهار 77 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:MA_012شرکت سهامی آب منطقه ای استان: مازندران
  عنوان پروژه:ارائه راهکار مناسب جهت تصفیه پسابهای خروجی از کارگاههای پرورش ماهی حاشیه رودخانه هراز و برآورد هزینه اجرایی آن
  موسسه مجری:
  پژوهشگر: سیدمحمد حسینی تاریخ خاتمه: تیر90 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:MA_013شرکت سهامی آب منطقه ای استان: مازندران
  عنوان پروژه:بهینه‌سازی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آماری(مطالعه موردی دشت قائمشهر-جویبار)
  موسسه مجری:
  پژوهشگر: هوشنگ خیری تاریخ خاتمه: بهمن 89 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلگزارش نهاییدریافت فایلگزارش نهایی
 1. کد پروژه:MA-013شرکت سهامی آب منطقه ای استان: مازندران
  عنوان پروژه:بهینه‌سازی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آماری(مطالعه موردی دشت قائمشهر-جویبار)
  موسسه مجری:
  پژوهشگر: هوشنگ خیری تاریخ خاتمه: بهمن 89 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:KO-037شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:بهره‌برداری تفریحی از دریاچه‌های پشت سد(مطالعه موردی-سد فریمان)
  موسسه مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  پژوهشگر: عباسعلی قزل‌سوفلو تاریخ خاتمه: تابستان 90 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلخلاصه و گزارش نهایی
 1. کد پروژه:KO-038شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:حفاظت منابع آبی از طریق افزودن حداقل یک روز به مدار آبیاری
  موسسه مجری: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  پژوهشگر: سید علیرضا رضوی تاریخ خاتمه: 89 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:KO-039شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:بررسی عملکرد طرحهای آبخیزداری بر روی رژیم آبهای سطحی و طرح های آبخوانداری  بر روی رژیم آبهای زیرزمینی پایین دست در استان خراسان رضوی
  موسسه مجری: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد
  پژوهشگر: علی اصغر تقوایی‌ابریشمی تاریخ خاتمه: بهمن 90 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:KO-040شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:پیش‌بینی دبی متوسط روزانه ورودی به مخزن سد شهید رجایی ساری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
  موسسه مجری: دانشگاه فردوسی مشهد
  پژوهشگر: محمدباقر شریفی تاریخ خاتمه: شهریور 89 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:KO-041شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:استفاده از گشتاورهای خطی در تحلیل منطقه‌ای سیلاب در خراسان رضوی معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
  موسسه مجری: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
  پژوهشگر: بیژن قهرمان تاریخ خاتمه: اسفند 88 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلخلاصه و گزارش نهایی
 1. کد پروژه:KO-043شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:مدیریت پایدار آب زیرزمینی در استان خراسان رضوی-مطالعه موردی دشت نیشابور
  موسسه مجری: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  پژوهشگر: سیدابوالقاسم حقایقی‌مقدم تاریخ خاتمه: دی 89 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلگزارش نهایی
 1. کد پروژه:KO-044شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:بررسی تاثیر دیواره‌های غیر مستغرق جداکننده جریان بر کاهش فرسایش سواحل رودخانه‌ها در خمها
  موسسه مجری: دانشگاه فردوسی مشهد
  پژوهشگر: جلیل ابریشمی تاریخ خاتمه: 88 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلگزارش نهایی
 1. کد پروژه:AS-003شرکت سهامی آب منطقه ای استان: آذربایجان‌شرقی
  عنوان پروژه:انتخاب نوع مواد شیمیایی و بهینه سازی مصرف آنها در تصفیه خانه آب میاندوآب بمنظور دستیابی به کیفیت مطلوب، کاهش هزینه های مرتبط و افزایش کارائی تاسیسات
  موسسه مجری: پارک علم فناوری استان آذربایجان‌شرقی
  پژوهشگر: فریدون آرمان‌فر تاریخ خاتمه: 89 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:BO-001شرکت سهامی آب منطقه ای استان: بوشهر
  عنوان پروژه:بررسی علل شوری و تخریب کیفیت منابع آب محدوده دیر-آبدان
  موسسه مجری: معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
  پژوهشگر: ضرغام محمدی تاریخ خاتمه: 88 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:FA-001شرکت سهامی آب منطقه ای استان: فارس
  عنوان پروژه:مطالعه‌ی مقدماتی بندهای باستانی استخر بر روی رودخانه‌ی سیوند
  موسسه مجری: مهندسین مشاور حاسب فارس
  پژوهشگر: محمدجعفر ملک‌زاده تاریخ خاتمه: دی 84 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:FA-002شرکت سهامی آب منطقه ای استان: فارس
  عنوان پروژه:بررسی تاریخی نام درست و مستند دریاچه‌ی ماهلو
  موسسه مجری: مهندسین مشاور حاسب فارس
  پژوهشگر: محمدجعفر ملک‌زاده تاریخ خاتمه: مهرماه 84 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:FA-003شرکت سهامی آب منطقه ای استان: فارس
  عنوان پروژه:تهیه مدل در استیک به منظور ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی ناحیه خرامه با استفاده از GIS
  موسسه مجری: مهندسین مشاور آراء فارس
  پژوهشگر: عبدالمولا رنجبر تاریخ خاتمه: مرداد 84 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:FA-004شرکت سهامی آب منطقه ای استان: فارس
  عنوان پروژه:بسط ضریب آبگذری با استفاده از داده‌های مقاومت عرضی و روشهای زمین‌ آمار
  موسسه مجری: مهندسین مشاور زمین‌آراء فارس
  پژوهشگر: تاریخ خاتمه: مهر 84 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  فایلهای مستندات تکمیلی این پروژه موجود نمی باشد جهت تهیه می توانید به کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای مربوط مراجعه نمایید
 1. کد پروژه:FA-005شرکت سهامی آب منطقه ای استان: فارس
  عنوان پروژه:بررسی علل شوری رودخانه فیروزآباد
  موسسه مجری: مهندسین مشاور صدرآب فارس
  پژوهشگر: محمدجواد کاظمی تاریخ خاتمه: دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:FA-006شرکت سهامی آب منطقه ای استان: فارس
  عنوان پروژه:بهینه‌سازی تشت تبخیر کلاس A
  موسسه مجری: مهندسین مشاور آبنورد فارس
  پژوهشگر: تاریخ خاتمه: اردیبهشت 85 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:FA-007شرکت سهامی آب منطقه ای استان: فارس
  عنوان پروژه:بررسی و مقایسه هزینه و بازده ریالی هر متر مکعب آب مصرفی از چاه در تولیدات زراعی و باغی استان فارس
  موسسه مجری: پارک علم و فناوری فارس
  پژوهشگر: داریوش مختاری تاریخ خاتمه: دی 87 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:KO-001شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:حذف یا کاهش غلظت فلزات سنگین سمی از محیط آب به کمک امواج فراصوتی
  موسسه مجری: دانشگاه فردوسی مشهد
  پژوهشگر: دکتر انتظاری تاریخ خاتمه: پاییز 84 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:KO-002شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:شناسایی فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی در شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان
  موسسه مجری: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد
  پژوهشگر: مسعود منشی‌زاده تاریخ خاتمه: بهار 84 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:KO-003شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:تحلیل بحران آب در نیشابور با رویکرد برنامه‌ریزی محیطی
  موسسه مجری: دانشگاه تربیت مدرس تهران
  پژوهشگر: دکتر منوچهر فرج‌زاده تاریخ خاتمه: بهار 84 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:KO-004شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:شبیه‌سازی و کنترل سیل با استفاده از مدلهای ریاضی در محیط GIS
  موسسه مجری: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد
  پژوهشگر: علیرضا طاهری تاریخ خاتمه: مرداد 83 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:KO-005شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:تغییر روابط بارش - رواناب در شرایط مختلف اقلیمی(دو جلد)
  موسسه مجری: دانشگاه فردوسی مشهد
  پژوهشگر: بیژن قهرمان تاریخ خاتمه: اسفند 83 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:KO-006شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:بررسی و پیش‌بینی بارندگی سالانه استان خراسان بر اساس سری‌های زمانی
  موسسه مجری:
  پژوهشگر: فیروز احمدی تاریخ خاتمه: بهار 84 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
 1. کد پروژه:KO-007شرکت سهامی آب منطقه ای استان: خراسان رضوی
  عنوان پروژه:بررسی استفاده از آبهای غیرمتعارف در دشت مشهد(از دیدگاه مدیریت منابع آب)
  موسسه مجری:
  پژوهشگر: دکتر امین علیزاده تاریخ خاتمه: زمستان 83 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلفایلهای پروژه
12345678910...کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1