۱۴۰۰/۷/۲۵
مدیریت پروژه ها
جستجوی پروژه


       
       


پروژه های  تحقیقاتی منعقد (بر اساس تاریخ انعقاد)
 
 1. کد پروژه:95007
  عنوان پروژه:امکان سنجی و مقایسه فنی و اقتصادی تامین کبمود آب شرب شهرستان زنجان از محل سدهای شهریار و مشمپا، چالشها و راهکارها
  موسسه مجری: دانشگاه شهید چمران اهواز
  پژوهشگر: علی حقیقی درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:95003
  عنوان پروژه:تدوین سند راهبردی و نقشه راه مطالعات اجتماعی دربخش آب کشور
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: محمد سعید ذکایی درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:94005
  عنوان پروژه:بررسی راه کارهای حل و فصل منازعات آبی در حوضه های آبریز داخلی (مطالعه موردی حوضه آبی دریاچه ارومیه)
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: ارشاد افتاده درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلگزارش نهایی (48)
  دریافت فایلمقاله (26)
  دریافت فایلخلاصه پروژه (34)
 1. کد پروژه:94008
  عنوان پروژه:تعیین منشاء و مکانیسم شور شدن آهای زیرزمینی دشت کاشان با استفاده از روشهای ایزوتوپی و هیدروشیمیایی
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: سید جواد ساداتی نژاد درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:93018
  عنوان پروژه:ارزیابی افزایش بارش حاصل از کاربرد امواج الکترومغناطیسی
  موسسه مجری: دانشگاه یزد- دانشکده فیزیک
  پژوهشگر: محمدحسین معماریان درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:94019
  عنوان پروژه:ارائه خدمات مشاوره تحقیقاتی به منظور ارزیابی علمی و راهبری و نظارت تخصصی بر پروژه‌های پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران
  موسسه مجری: دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده مهندسی آب
  پژوهشگر: سید علی اکبر صالحی نیشابوری درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:93015
  عنوان پروژه:تدوین ضوابط بهره‌برداری از تجهیزات نقشه‌برداری به منظور افزایش دقت در جانمایی حد بستر و حریم رودخانه‌ها
  موسسه مجری: شرکت مکان‌پرداز رایمند
  پژوهشگر: حسین سحابی روشن درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:93011
  عنوان پروژه:انتقال دانش و فناوری(TOT)از کشور هلند در زمینه فرایند تصفیه نانوفتوکاتالیستی آلاینده‌های خطرناک آب جهت بومی‌سازی فرآیند
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: مهرزاد فیلی‌زاده درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:92003
  عنوان پروژه:ارائه الگوی سازمان یادگیرنده برای شرکتهای دولتی،‌ مورد مطالعه شرکت مدیریت منابع آب ایران
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: شمس‌السادات زاهدی درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:91021
  عنوان پروژه:توسعه مدل تصمیم‌گیری چند معیاره برای تعیین راهبرد مدیریت منابع آب دریاچه ارومیه مبتنی بر معیارهای توسعه پایدار
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: محمد ابراهیم بنی حبیب درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلخلاصه پروژه (64)
  دریافت فایلمقاله پروژه (48)
  دریافت فایلگزارش نهایی (128)
 1. کد پروژه:91026
  عنوان پروژه:بررسی آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر ضریب آبگذری خروجی در مخازن سدهای تاخیری و شکافدار
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: محمد ابراهیم بنی حبیب درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:90095
  عنوان پروژه:برآورد عدم قطعیت روش منشایابی رسوب
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: علی سلاجقه درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلخلاصه پروژه (23)
  دریافت فایلمقاله (32)
  دریافت فایلگزارش پروژه (62)
 1. کد پروژه:92007
  عنوان پروژه:بهینه‌سازی تخصیص منابع آب به مصارف کشاورزی با استفاده از الگوریتم تحلیل پوششی داده‌های فازی و الگوریتم ژنتیک
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: جلال کرمی درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلخلاصه پروژه (58)
  دریافت فایلگزارش نهایی (111)
 1. کد پروژه:90050
  عنوان پروژه:بررسی آزمایشگاهی اثر مایل بودن دیواره کانال اصلی بر عملکرد آبگیر جانبی با و بدون حضور صفحات مستغرق
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: سید علی ایوب زاده درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلخلاصه پروژه (18)
  دریافت فایلمقاله (27)
  دریافت فایلگزارش نهایی (25)
 1. کد پروژه:89092
  عنوان پروژه:افزایش دقت برآورد سیلاب با تعیین ضرایب رگرسیون فازی در فرآیند بارش رواناب مطالعه موردی: حوضه آبریز هلیل‌رود
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: مجتبی نوری بالو درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:89061
  عنوان پروژه:بررسی ناپایداری داخلی هسته رسی سدهای خاکی با شاخص خمیری پایین
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: محمدرضا امام درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:91053
  عنوان پروژه:تاثیر غیرماندگاری جریان بر آبشستگی در اطراف پایه‌های پل و عملکرد طوق و سنگچین
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: امیر رضا زراتی درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:92009
  عنوان پروژه:آنالیز ریسک سیستمهای آبی تحت شرایط کم‌آبی
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: عبدالله اردشیر درصد پیشرفت کار پروژه: 90 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:91058
  عنوان پروژه:بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن تحت جریان غیردائمی
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: مسعود قدسیان درصد پیشرفت کار پروژه: 80 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلخلاصه پروژه (16)
  دریافت فایلمقاله (15)
  دریافت فایلگزارش نهایی (19)
 1. کد پروژه:90105
  عنوان پروژه:بررسی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کمیت منابع آب توسط مطالعات ایزوتوپهای پایدار در مرجانهای خلیج‌فارس
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: مجتبی اردستانی درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:91003
  عنوان پروژه:توسعه مدل تحلیلی ارزیابی نقش کاربری اراضی بر پایداری بازه‌های شنی رودخانه‌های آبرفتی (مطالعه موردی: رودخانه گرگان‌رود)
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: سید محمد رضا مجد زاده طباطبایی درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:93008
  عنوان پروژه:استعدادیابی، توسعه و تامین سرمایه های انسانی (طرح جانشین‌پروری و تامین مدیر) بخش آب کشور
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: عباس پورشهباز درصد پیشرفت کار پروژه: 25 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:91049
  عنوان پروژه:مکان‌یابی محل حفر چاه آب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: حجت کرمی درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  دریافت فایلخلاصه پروژه (89)
  دریافت فایلمقاله پروژه (68)
  دریافت فایلگزارش نهایی (143)
 1. کد پروژه:93007
  عنوان پروژه:انجام خدمات مشاوره برای بررسی و فراهم کردن زمینه تقویت و سازماندهی بازارهای محلی و منطقه‌ای آب و اجرای پایلوت
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: عباس شفیعی درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:90007
  عنوان پروژه:توسعه و کاربرد سامانه پشتیبان برنامه‌ریزی برای ارزیابی راهکارهای مدیریتی منابع آب و خاک جهت سازگاری با تغییر اقلیم
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: تیمور سهرابی ملایوسف درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:91062
  عنوان پروژه:مقایسه بارش شبیه‌سازی شده توسط مدل‌های آماری و مدل اقلیم منطقه‌ای RegCM3 در مقیاس‌های زمانی مختلف- مطالعه موردی شمال غرب ایران
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: نوذر قهرمان درصد پیشرفت کار پروژه: 0 دانلود فایل های پیوست

  فایل های پیوست

  به علت اینکه این پروژه به اتمام نرسیده است هنوز فایلی برای آن وجود ندارد
 1. کد پروژه:91047
  عنوان پروژه:ارزیابی فیلتر زهکشهای ژئوکمپوزیت و امکان استفاده از آنها به عنوان جایگزینی برای زهکشهای لوله‌ای
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: مهدی قبادی‌نیا درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:89024
  عنوان پروژه:بررسی رابطه بین پارامترهای ژئومکانیکی سنگهای موجود در ساختگاه تعدادی از سدهای ایران به کمک روشهای آماری و شبکه عصبی
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: کاوه آهنگری درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:91042
  عنوان پروژه:بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری جریان در سرریزهای کنگره‌ای قوسی با پلان ذوزنقه‌ای
  موسسه مجری: دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده مهندسی آب
  پژوهشگر: مسعود قدسیان درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
 1. کد پروژه:88090
  عنوان پروژه:بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز چندوجهی U شکل به وسیله شبیه‌سازی عددی
  موسسه مجری: موسسه تحقیقات آب
  پژوهشگر: سید علی اکبر صالحی نیشابوری درصد پیشرفت کار پروژه: 100 دانلود فایل های پیوست
12345678910...کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1