۱۳۹۸/۶/۲۷
 
ضمائم قرارداد

ضمائم قرارداد
محققین گرامی پس از پذیرش و تصویب پیشنهاد پروژه پژوهشی ارائه شده در کمیته‌های تخصصی این دفتر، لازم است نسبت به تکمیل و ارسال فرمهای ضمائم قرارداد اقدام نمایند.

پیشنهاد پروژه تحقیقاتی
پژو هشگران محترمی که در هر یک از حیطه‌های مربوط به علوم و دانشهای کاربردی صنعت آب شامل : منابع آب، مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، آبیاری و زهکشی، سد و تاسیسات آبی و محیط زیست دارای ایده‌های جدید و نوآورانه می‌باشند می‌توانند پس از دریافت و تکمیل فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی ضمن ارسال اصل مدارک به نشانی پستی دفتر، جهت تسریع در روند بررسی، نسبت به ارسال نسخه نرم‌افزاری در قالب word از طریق پست الکترونیکی اقدام فرمایند

سفارش پروژه تحقیقاتی
با استفاده از تجارب بدست آمده از فعالیتهای پژوهشی طرح تحقیقات کاربردی، نوع جدیدی از پروژه‌های تحقیقاتی فرم سفارش پروژه تحقیقاتی با عنوان ((پروژه تحقیقاتی سفارشی)) توسط دفتر پژوهشهای کاربردی ارائه گردید. هدف از تعریف این نوع پروژه تحقیقاتی افزایش کارایی و سودمندی پروژه های تحقیقاتی می باشد. روند بررسی، تصویب و نظارت بر پروژه های سفارشی به اینصورت است که ابتدا متدولوژی و شرح خدمات پروژه سفارشی بر اساس نیازهای خاص یک موسسه اجرایی یا تحقیقاتی صنعت آب و یا نیازها و مشکلات مبتلابه بخش آب کشور تعریف می گردد.

فرمت مصوب جهت تهیه گزارش نهایی
پژوهشگران در زمان خاتمه انجام مطالعات پروژه تحقیقاتی خود می‌توانند از فرمت مصوب پیوست جهت ارائه مستندات تکمیلی استفاده نمایند.
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1