۱۴۰۰/۷/۳
شرکت های سهامی آب منطقه ای
 

شرکتهای آب منطقه ای

1

سازمان آب و برق خوزستان

http://www.kwpa.ir

2

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

http://www.azarwater.ir

3

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

http://www.agrw.ir

4

شرکت آب منطقه‌ای اردبیل

http://www.arrw.ir

5

شرکت آب منطقه ای اصفهان

http://www.esrw.ir

6   شرکت آب منطقه‌ای  البرز http://www.albrw.ir

7

شرکت آب منطقه‌ای  ایلام

http://www.ilrw.ir

8

شرکت آب منطقه‌ای بوشهر

http://www.bsrw.ir

9

شرکت آب منطقه‌ای تهران

http://www.thrw.ir

10

شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

http://www.cbrw.ir

11

شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

http://www.skhrw.ir

12

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

http://www.nkhrw.ir

13

شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

http://www.khrw.ir

14

شرکت آب منطقه‌ای زنجان

http://www.znrw.ir

15

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

http://www.smrw.ir

16

شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

http://www.sbrw.ir

17

شرکت آب منطقه ای فارس

http://www.frrw.ir

18

شرکت آب منطقه‌ای قزوین

http://www.qzrw.ir

19

شرکت آب منطقه‌ای قم

http://www.qmrw.ir

20

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

http://www.kdrw.ir

21

شرکت آب منطقه ای کرمان

http://www.krrw.ir

22

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه

http://www.kshrw.ir

23

شرکت آب منطقه‌ای کهکیلویه و بویراحمد

http://www.kbrw.ir

24

شرکت آب منطقه‌ای گلستان

http://www.gsrw.ir

25

شرکت آب منطقه ای گیلان

http://www.glrw.ir

26

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

http://www.lsrw.ir

27

شرکت آب منطقه ای مازندران

http://www.mzrw.ir

28

شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

http://www.markaziwa.ir

29

شرکت آب منطقه ای هرمزگان

http://www.hrrw.ir

30

شرکت آب منطقه‌ای همدان

http://www.hmrw.ir

31

شرکت آب منطقه ای یزد

http://www.yzrw.ir

32 شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان http://www.sswrd.irکلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1