۱۴۰۰/۷/۲۵
گزارش عملکرد طرح تحقیقات کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 1389
 

طرح تحقیقات کاربردی به عنوان تنها متولی سیاست گذاری و اجرای برنامه های علمی و تحقیقاتی در شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران و شرکت های سهامی آب منطقه ای در حال حاضر دارای دو گروه تخصصی زیر می باشد:

·               1 -  گروه نظارت و ارزیابی فنی

·                2-  گروه پشتیبانی علمی و فنی

در لینک زیر میتوانید گزارش عملکرد طرح تحقیقات کاربردی شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران را در سال 89 دریافت نمایید
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1