۱۴۰۰/۷/۲۵
ضمائم قرارداد
 
محققین گرامی پس از پذیرش و تصویب پیشنهاد پروژه پژوهشی ارائه شده در کمیته‌های تخصصی این دفتر، لازم است نسبت به تکمیل و ارسال فرمهای ضمائم قرارداد اقدام نمایند.کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1