۱۴۰۰/۷/۲۵
سفارش پروژه تحقیقاتی
 
با استفاده از تجارب بدست آمده از فعالیتهای پژوهشی طرح تحقیقات کاربردی، نوع جدیدی از پروژه‌های تحقیقاتی فرم سفارش پروژه تحقیقاتی با عنوان ((پروژه تحقیقاتی سفارشی)) توسط دفتر پژوهشهای کاربردی ارائه گردید. هدف از تعریف این نوع پروژه تحقیقاتی افزایش کارایی و سودمندی پروژه های تحقیقاتی می باشد. روند بررسی، تصویب و نظارت بر پروژه های سفارشی به اینصورت است که ابتدا متدولوژی و شرح خدمات پروژه سفارشی بر اساس نیازهای خاص یک موسسه اجرایی یا تحقیقاتی صنعت آب و یا نیازها و مشکلات مبتلابه بخش آب کشور تعریف می گردد. سپس جزئیات آن با نظر کارشناسان دفتر پژوهشهای کاربردی تنظیم و تدوین شده و بصورت مناقصه، جهت انجام به موسسات پژوهشی معتبر کشور در بخش آب واگذار می گردد. پس از عقد قرارداد نیز کارشناسان طرح تحقیقات کاربردی نظرات فنی بر حسن انجام پروژه را به عهده گرفته و نهایتاً دستاوردهای حاصل از انجام پروژه به کلیه بخشهای صنعت آب خصوصاً واحد سفارش دهنده ارسال می گردد. با توجه به اینکه احتمال کسب دستاوردهای کاربردی از ماحصل پروژه های تحقیقاتی سفارشی، بیشتر از پروژه هایی است که بطور معمول توسط پژوهشگران به دفتر پژوهشهای کاربردی پیشنهاد می گردند لذا با اجرای این برنامه، سودمندی ملی پروژه های تحقیقاتی این دفتر افزایش یافته و بخشهای اجرای صنعت آب به نحو مؤثرتری به عرصه همکاریهای پژوهشی وارد شده اند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، هر سال درصد بیشتری از اعتبارات طرح تحقیقات کاربردی به پروژه های سفارشی اختصاص می یابد.فایلهای پیوستکلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1