۱۴۰۰/۷/۳
فراخوان طرح تحقیقاتی با موضوع"ارزیابی اثربخشی و آسیب‌پذیری طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و ارائه راهکارهای مکمل عملیاتی"
 کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1