۱۳۹۹/۹/۷
پانزدهمین نمایشگاه ارائه دستاوردهای پژوهشی برگزار گردید
 

 گروه تحقیقات کاربردی به عنوان نماینده شرکت سهامی مدیریت منابع آب در تاریخ 23-26 آذر ماه سال 1393 در محل نمایشگاههای بین‌المللی، غرفه‌ای جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی برپا کرد. تعداد زیادی از علاقمندان، محققین و اساتید جهت بازدید از این غرفه و آگاهی از نتایج دستاوردهای پژوهشی در این نمایشگاه حضور داشتند. همچنین آقای مهندس جانباز، آقای مهندس مهاجری، آقای مهندس میدانی و جمعی از مدیران و کارشناسان وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب نیز به طور خاص از غرفه بازدید نموده و ارائه رهنمود فرمودند. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1