۱۳۹۹/۹/۷
گزارش جلسه معرفی توانمندی های علمی مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف (RSRC) در تاریخ 93/8/5
 کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1