۱۳۹۸/۶/۲۷
اولویتهای تحقیقاتی منتشر شده توسط وزارت نیرو در سال 1396
 

اولویتهای تحقیقاتی منتشر شده توسط وزارت نیرو مربوط به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب و کلیه شرکتهای زیرمجموعه آن طی سال 1396 را می توانید از طریق دانلود فایل پیوست استفاده نمایید.


فایلهای پیوستکلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1