۱۴۰۰/۷/۲۵
فرمت مصوب جهت تهیه گزارش نهایی
 
پژوهشگران در زمان خاتمه انجام مطالعات پروژه تحقیقاتی خود می‌توانند از فرمت مصوب پیوست جهت ارائه مستندات تکمیلی استفاده نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1