۱۳۹۹/۳/۱۴
پروژهای تحقیقاتی
انتشارات
پژوهشنامه سال 94 گروه تحقیقات کاربردی و ویژه نامه هفته پژوهش سال 94 منتشر شد

آمار بازدید
402 بازدید این هفته
591 بازدید هفته گذشته
585839 بازدید تا کنون
تازه ها
معرفی
دفتر پژوهشهای کاربردی بعنوان متولی انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی در شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران مسئولیت حمایت از طرحها و ایده های تحقیقاتی با هدف رفع مشکلات صنعت آب کشور و ارتقای سطح فناوری ملی در بخش آب را به عهده دارد. این دفتر با همکاری کمیته های تحقیقات در شرکتهای سهامی آب منطقه ای تاکنون اقدامات زیر را انجام داده است .

1)تهیه و تنظیم برنامه جامع صنعت آب کشور به منظور ارتقاء کیفیت طرحهای خودکفائی و منظور ارتقاء کیفیت طرحهای خودکفائی و کاهش هزینه ،افزایش بهره وری ، سهولت در بهره برداری .

2) شناخت نیازهای پژوهشی در زمینه طرحها تاسیسات، تجهیزات و بهره برداری از صنعت آب کشور به منظور بهینه نمودن بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات از لحاظ اقتصادی و روشهای کار.

3) بررسی تکنولوژی ساخت تاسیسات و ساختمانهای پروژه های مربوط به صنعت آب به منظور فراهم آوردن استفاده از امکانات و ساخت داخل کشور.

4)پیشنهاد روشهای مناسب به منظور ارتقاء تکنولوژی صنایع مربوط به صنعت آب در داخل کشور.

5) تبادل نظر و ایجاد ارتباط با مراکز پژوهش داخل و خارج کشور به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی و انجام اقدامات لازم برای کاربردی نمودن آن.


همایش های سالانه
همایش های ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

اولویت های پژوهشی
اولویت تحقیقاتی منتشر شده توسط وزارت نیرو در سال 98

سایت های مرتبطکلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1