۱۴۰۰/۹/۱۰
پروژهای تحقیقاتی
انتشارات
پژوهشنامه سال 94 گروه تحقیقات کاربردی و ویژه نامه هفته پژوهش سال 94 منتشر شد

آمار بازدید
487 بازدید این هفته
2043 بازدید هفته گذشته
671956 بازدید تا کنون
تازه ها
معرفی
دفتر پژوهشهای کاربردی بعنوان متولی انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی در شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران مسئولیت حمایت از طرحها و ایده های تحقیقاتی با هدف رفع مشکلات صنعت آب کشور و ارتقای سطح فناوری ملی در بخش آب را به عهده دارد. این دفتر با همکاری کمیته های تحقیقات در شرکتهای سهامی آب منطقه ای تاکنون اقدامات زیر را انجام داده است .

1)تهیه و تنظیم برنامه جامع صنعت آب کشور به منظور ارتقاء کیفیت طرحهای خودکفائی و منظور ارتقاء کیفیت طرحهای خودکفائی و کاهش هزینه ،افزایش بهره وری ، سهولت در بهره برداری .

2) شناخت نیازهای پژوهشی در زمینه طرحها تاسیسات، تجهیزات و بهره برداری از صنعت آب کشور به منظور بهینه نمودن بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات از لحاظ اقتصادی و روشهای کار.

3) بررسی تکنولوژی ساخت تاسیسات و ساختمانهای پروژه های مربوط به صنعت آب به منظور فراهم آوردن استفاده از امکانات و ساخت داخل کشور.

4)پیشنهاد روشهای مناسب به منظور ارتقاء تکنولوژی صنایع مربوط به صنعت آب در داخل کشور.

5) تبادل نظر و ایجاد ارتباط با مراکز پژوهش داخل و خارج کشور به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی و انجام اقدامات لازم برای کاربردی نمودن آن.


همایش های سالانه
همایش های ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

اولویت های پژوهشی
اولویت‌های تحقیقاتی منتشر شده توسط وزارت نیرو در سال 1400

سایت های مرتبطکلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر پژوهش های کاربردی می باشد

فرا پرتال نسخه 2.5.1